1. Duo Op. 102 No. 1: Allegro assai (Friedrich Kuhlau)
2. Duo Op. 102 No. 1: Andante cantabile (Friedrich Kuhlau)
3. Duo Op. 102 No. 1: Rondo. Allegretto (Friedrich Kuhlau)
4. Duo Op. 102 No. 2: Adagio. Allegro assai con moto fuoco (Friedrich Kuhlau)
5. Duo Op. 102 No. 2: Tempo di polacca (Friedrich Kuhlau)
6. Duo Op. 102 No. 3: Allegro vivace (Friedrich Kuhlau)
7. Duo Op. 102 No. 3: Adagio melancolico (Friedrich Kuhlau)
8. Duo Op. 102 No. 3: Rondo. Allegretto vivace (Friedrich Kuhlau)
9. Trio Op. 119: Allegro moderato (Friedrich Kuhlau)
10. Trio Op. 119: Adagio patetico (Friedrich Kuhlau)
11. Trio Op. 119: Rondo. Allegro (Friedrich Kuhlau)

UPC/EAN: 716043228225