1. Rondo A major Op. 107 D.951 (Franz Schubert)
2. Marche Héroïque A Minor Op. 66 D.885 (Franz Schubert)
3. Ouverture G Minor D.668 (Franz Schubert)
4. Thema aus der Open Marie" von Hérold Variiert" Op. 82 No. 1 D.908 (Franz Schubert)
5. Grande Sonate Op. 30 D.617: Allegro moderato (Franz Schubert)
6. Grande Sonate Op. 30 D.617: Andante con moto (Franz Schubert)
7. Grande Sonate Op. 30 D.617: Allegretto (Franz Schubert)

UPC/EAN: 716043228522