1. Prélude, Estampie et Fugue: Prélude (Flemming Christian Hansen)
2. Prélude, Estampie et Fugue: Estampie (Flemming Christian Hansen)
3. Prélude, Estampie et Fugue: Fugue (Flemming Christian Hansen)
4. Four Little Intermezzi: 1 Allegro moderato (Kjell Roikjer)
5. Four Little Intermezzi: 2 Allegro (Kjell Roikjer)
6. Four Little Intermezzi: 3 Allegretto quasi barcarole (Kjell Roikjer)
7. Four Little Intermezzi: 4 Allegro risvegliato (Kjell Roikjer)
8. Roughs from the wooden wind (Stellan Sagvik)
9. Three Studies: I Rolig (Flemming Weis)
10. Three Studies: II Leggiero flessibile (Flemming Weis)
11. Three Studies: III Serioso espressivo (Flemming Weis)
12. Feelings: I Adagio espressivo (Adam Wiernik)
13. Feelings: II Adagio contabile (Adam Wiernik)
14. Feelings: III Moderato energico (Adam Wiernik)
15. Rørdrum (Morten Nyord)

UPC/EAN: 716043224326