1. Når syn og hørelse forgår (Bernhard Lewkovitch)
2. Herre, Jeg har handlet ilde (Bernhard Lewkovitch)
3. Behold os, Herre, ved dit ord (Bernhard Lewkovitch)
4. Slip os arme ej (Bernhard Lewkovitch)
5. Kvindelil, din tro er stor (Bernhard Lewkovitch)
6. Aldrig er jeg uden våde (Bernhard Lewkovitch)
7. Dagen diger og går bort (Bernhard Lewkovitch)
8. Jesus Han er syndres ven (Bernhard Lewkovitch)
9. Min død er mig til gode (Bernhard Lewkovitch)
10. Hvo ikkun lader Herren råde (Bernhard Lewkovitch)
11. Når i den største nød vi stå (Bernhard Lewkovitch)
12. Opstanden er den Herre Krist (Bernhard Lewkovitch)
13. Vor Herre Jesus mindefest (Bernhard Lewkovitch)
14. Gør døren høj (Bernhard Lewkovitch)
15. Lovet være du, Jesus Krist (Bernhard Lewkovitch)

UPC/EAN: 716043229222