1. Kærlighed fra Gud (Johann Peter Emilius Hartmann)
2. Nu titte til hinanden (Christoph Ernst Friedrich Weyse)
3. Nu vågne alle Guds fugle små (Christoph Ernst Friedrich Weyse)
4. Den mørke nat forgangen er (August Winding)
5. Velkommen igen, Guds engle små (Andreas Peter Berggreen)
6. Julen har bragt velsignet bud (Christoph Ernst Friedrich Weyse)
7. Hil dig, frelser og forsoner (Caspar Christian Hoffmann)
8. Påskeblomst! Hvad vil du her (Carl Nielsen)
9. I al sin glans nu stråler solen (Henrik Rung)
10. Vi pløjed og vi så'de (Johann Abraham Peter Schulz)
11. Udrust dig, helt fra Golgata (Niels Wilhelm Gade)
12. Den store mester kommer (Caspar Christian Hoffmann)
13. Til himlene rækker din miskundhed (Johann Peter Emilius Hartmann)
14. Her vil ties, her vil bies (Andreas Peter Berggreen)
15. Altid frejdig, når du går (Christoph Ernst Friedrich Weyse)
16. Tunge, mørke natteskyer (Carl Nielsen)
17. Sig månen langsomt hæver (Johann Abraham Peter Schulz)
18. Bliv hos os, når dagen hælder (Christoph Ernst Friedrich Weyse)

UPC/EAN: 716043230228