32230 The Danish Song Treasury Vol. 4

The Canzone Choir

Frans Rasmussen conductor

Recorded 1995-96

1I DANMARK ER JEG FØDT Rung – Andersen) 4:40

2VI SLETTERNES SØNNER (Nielsen – Holstein) 3:35

3VOR SOL ER BLEVEN KOLD (Ring – Jensen) 2:02

4LYSFYLDT MORGEN (Aagaard – Jensen) 3:10

5DEN GRØNNE, SØDE VÅR (Mortensen – Jensen) 2:20

6HAN KOMMER MED SOMMER (Aagaard – Aakjær) 3:19

7DU KÆRE BLIDE DANSKE BÆK (Schierbek – Aakjær) 4:09

8JEG VED EN LÆRKEREDE (Nielsen – Bergstedt) 1:32

9ALLE MINE LÆNGSLER (Ring – Aakjær) 1:34

10I SKYGGEN VI VANKE (Laub – Oehlenschläger) 1:27

11LÆR MIG, NATTENS STJERNE (Nielsen – Richard) 3:01

12SNART ER NATTEN SVUNDEN (Hartmann – Heiberg) 1:39

13MORGENDUG, DER SAGTE BÆVER (Nielsen – Hauch) 2:32

14NU ER DET LÆNGE SIDEN (Ring – Aakjær) 4:26

15FRIHED ER DET BEDSTE GULD (Nielsen – Bisp Thomas) 3:47

16PÅ DET JÆVNE (Nielsen – Kaalund) 4:04

17DANMARK I TUSIND ÅR Nielsen – Rørdam) 1:48

18DET, SOM LYSNER OVER VANGEN (Ring – Hostrup) 2:59

19SOM DYBEST BRØND (Nielsen – Aakjær) 2:50

20SOLEN ER SÅ RØD MOR (Nielsen – Bergstedt) 2:03

21SIG NÆRMER TIDEN, DA JEG MÅ VÆK (Ring – Blicher) 3:22

Total Playing Time 61:14

1. I Danmark er jeg født (Henrik Rung)
2. Vi sletternes sønner (Carl Nielsen)
3. Vor sol er bleven kold (Oluf Ring)
4. Lysfyldt morgen (Thorvald Aagaard)
5. Den grønne, søde vår (Otto Mortensen)
6. Han kommer med sommer (Thorvald Aagaard)
7. Du kære blide danske bæk (Poul Schierbeck)
8. Jeg ved en lærkerede (Carl Nielsen)
9. alle mine længsler (Oluf Ring)
10. I skyggen vi vanke (Thomas Laub)
11. Lærmig, nattens stjerne (Carl Nielsen)
12. Snart er natten svunden (Johann Peter Emilius Hartmann)
13. Morgendug, der sagte bæver (Carl Nielsen)
14. Nu er det længe siden (Oluf Ring)
15. Frihed er dey bedste guld (Carl Nielsen)
16. På det jævne (Carl Nielsen)
17. Danmark, I tusind år (Carl Nielsen)
18. Det, som lysner over vangen (Oluf Ring)
19. Som dybest brønd (Carl Nielsen)
20. Solen er så rød mor (Carl Nielsen)
21. Sig nærmer tiden, da jeg må væk (Oluf Ring)

UPC/EAN: 716043223022